top of page

Artiste : Tsukioka Yoshitoshi

Titre : La difficile bataille de Masakiyo

Série Taiheiki, Masakiyo nansen no zu

Date : 1866

 

Format : Triptyque d'Oban

14 3/8'' x 29 3/8''  

Yoshitoshi - La bataille difficile de Masakiyo

9 500,00$Prix

    Articles similaires