Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: Masakiyo's Difficult Battle

Series Taiheiki, Masakiyo nansen no zu

Date: 1866

 

Format: Oban triptych

14 3/8 '' x 29 3/8 ''  

Yoshitoshi - Masakiyo's Difficult Battle

$12,500.00Price